Jan Hanika

Konsultverksamhet

 

I den postglobala finansiella krisen är miljön på kapitalmarknaden osäker och förändringstrycket på aktörerna högt. Många banker omstrukturerar sin verksamhet drivet av bland annat ökad kapitalkostnad, tvingande projekt kring legala krav och ökad teknisk komplexitet i kombination med krymapnde intäkter och sviktande förtroende från kunderna.

 

Den som vill behålla lönsamheten måste effektivisera verksamheten, men för att ligga i framkant krävs nytänkande och anpassning av affärsmodeller. För att kunna fatta beslut kring vilka affärsområden och erbjudanden som ska behållas och vilka investeringar som ska prioriteras, krävs förståelse av hur marknadsstrukturen kommer utvecklas.

 

Genom vår expertis möter vi aktörernas behov av förändring. Detta gör vi i samarbete med Rumbline Consulting med vilka vi kompletterar vår kompetens för att leverera högsta kvalitet.

 

Utbildningar

 

I och med globaliseringen och snabbt ändrande förväntningar från kunderna behövs en flexibel organisation med beslutsprocesser, affärsmodeller och talanger som snabbt kan anpassas till nya förhållanden.

 

Förändringsprocessen ställer helt nya krav på anställda, vilka måste ha potentialen att växa in i nya roller, lösa komplexa problem och ta snabba beslut. Vi är i början av en ny era där den tidigare högt värderade specialisten även måste vara en innovatör med helhetssyn.

 

Vi erbjuder utbildningar inom området kapitalmarknad som syftar till att höja kompetensnivån hos anställda och kartlägga förbättringsåtgärder med rekommendation till efterföljande åtgärder.

 

Curriculum

 

Jan Hanika arbetar som verksamhetskonsult med affärsprocesser och kravanalys på finansiella institut i Stockholm.

 

Uppdragen är ofta komplexa men målet är enkelt - att skapa största möjliga framgång för kunderna.

 

Ladda ner Jan Hanikas CV

 

 

 

Polar Bear Knowledge is a registered trademark of Polar Bear Knowledge AB COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED